Üdvözöljük
Modernizációs Programiroda
Phare projekt
HEFOP 1.2 intézkedés
Hírlevél
Modernizációs programirodaNyomtatás

A HEFOP 1.2-es intézkedés az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztését, modernizációját valósítja meg. Az erre a folyamatra épülő, vagy ezzel összefüggő újabb EU támogatású projektek szélesebb köre már az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, a 2013-ig terjedő időszakban valósul meg. A végrehajtás során felmerülő adminisztrációs illetve menedzsment teendők ellátása, valamint a szakmai munka koordinálása jelentős háttér-munkaszervezetet kíván. Ez a szervezeti egység a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalban a főigazgatónak közvetlenül alárendelt főosztály, a Modernizációs Programiroda.

 

A Programiroda kiemelt feladata annak biztosítása, hogy a fejlesztési projektek szakmai termékei időben megfelelően ütemezve, egymásra épülve készüljenek el. Folyamatosan vizsgálja, ellenőrzi a programokhoz kapcsolódó pénzügyi tervek végrehajtását, és ezek mentén az egyes munkafolyamatok előrehaladását. Felelős továbbá a programok felügyeletét ellátó Irányító Hatósággal való kapcsolattartásért, a Közreműködő Szervezettel (ESZA Kht.) történő együttműködésért, a negyedéves szakmai és pénzügyi beszámolók határidőre történő elkészítéséért, a monitoring látogatások megszervezéséért, a közbeszerzési eljárások lebonyolításáért.