Üdvözöljük
Modernizációs Programiroda
Phare projekt
HEFOP 1.2 intézkedés
Hírlevél
2008. IV. évf. 1. szám
ÁFSZ-FÓRUMOK
2007. III. évf. 2. szám
2007. III. évf. 1. szám
2006. II. évf. 3. szám
2006. II. évf. 2. szám
2006. II. évf. 1. szám
2005. I. évf. 3. szám
2005. I. évf. 2. szám
2005. I. évf. 1. szám
Kiút a hátrányos helyzetből (Szakmai Felügyelő Tanács Zalaegerszegen)Nyomtatás

Az SZFT 2007. novemberi kihelyezett ülését Zalaegerszegen, az Első Magyar-Dán Termelőiskola Alapítványnál tartotta. A helyszín miatt az első napirendi pont keretében a tanács ismerkedett az alapítvány munkájával, feladatának tekintve a bevált és jó nemzetközi és hazai tapasztalatok terjesztését.

 

Az alapítványról

 

A termelőiskola közel tizenöt éves tapasztalata azt támasztja alá, hogy az alulképzett hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok felzárkóztatására, szakképzésére és munkába helyezésére külön intézményekre és programokra van szükség. A lemorzsolódott fiatalok több okból sem vezethetők vissza a hagyományos iskolarendszerbe. Nevelésük és tanításuk a hagyományostól eltérő pedagógiai módszereket igényel. A fiatalokkal való foglalkozás (16-35 év között) három fő tevékenységet foglal magában.

 

Az első: ismeretbővítés. Ebben a szakaszban a fiatalok közismereti felzárkóztatáson vesznek részt, tulajdonképpen megtanulnak normálisan számolni, írni és olvasni. Közben vizsgálják a hallgatók készségeit, a munka világáról kialakult véleményüket, a pályaorientációs tevékenység során pedig kialakul az egyénekben egyfajta szakmai irányultság. A szakképzési szakasz OKJ szerinti hiányszakmákban zajlik. Leggyakoribb szakmák: kőműves, szerkezetlakatos, ABC-eladó és pénztárgépkezelő. A szakképzési szakasz végén az Alapítvány megszervezi a szakképesítő vizsgát, a vizsgabizottságot és az ilyenkor szokásos „papírgyártást”.

A második: a foglalkoztatás. A foglalkoztatási szakasz egyben a szakmai képzés gyakorlati oldala. A munkaidő napi nyolc óra, munkaszerződés alapján dolgoznak, minimálbért kapnak, és a munka nyomán születő készterméket az alapítvány a piacon értékesíti.

A harmadik: pszichoszociális gondozás. A résztvevők mentális állapota miatt erre feltétlenül szükség van, ide tartozik az életviteli tanácsadás, a lemorzsolódás megakadályozása, az egyéni és családi szociális támogatás, és a munka világával kapcsolatos ismeretek oktatása.

 

Az iskolában évente kb. Száz fő végez, az elhelyezési mutató 80% körüli. Ez a fajta ifjúsági forrás szinte kimeríthetetlen, nem tévedünk nagyot, ha országosan 100 000-es nagyságrendűre becsüljük. Dánia fele akkora ország, mint hazánk, Százötven termelőiskola működik, nálunk kis jóindulattal kettő. Szokták mondani a jó dolgok maguktól terjednek, és hogy a jó bornak nem kell cégér. Akkor mivel magyarázható ez a kudarc? A finanszírozás megoldatlanságával! Normatív támogatás nem vezethető be, mert ez az iskola nem illeszthető az iskolarendszerbe. Működésükhöz pályázati úton kell pénzt szerezni, ez azonban hol sikerül, hol nem. Ezt a fajta hősies munkát vállaló oktatók és pedagógusok nem tudják elviselni a pályázatok közötti vákuumot, a pénztelenséget. A részvevőkkel az iskola többféle szerződést köt, a többi között munkaszerződést. Ilyen szempontból nem vitatható az SZMM illetékessége. Az SZFT elnöke dr. Tarcsi Gyula szakállamtitkár ígéretet tett arra, hogy a minisztérium vezetése megvizsgálja a lehetséges tennivalókat. Megítélésem szerint hasonló bázist minden régió létesíthetne, akár többet is. Legelőször kell találni egy felújítható épületet, elhagyott kúriát vagy bezárt iskolát. És kell találni olyan megszállott vezetőt, akit a téma érdekel, és aki mer kockáztatni.

 

Kistérségek, kirendeltségek

 

A második napirendi pont keretében dr. Soós Adrianna a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal foglalkoztatási és képzési főigazgató-helyettese előterjesztésében a kistérségek és a munkaügyi kirendeltségek lefedettségét vizsgálta a tanács. A jogszabályok által meghatározott kistérségek, illetve a regionális munkaügyi központok kirendeltségeinek száma (167) összességében megegyezik. Az egyes régiókat tekintve az eltérés négy és hat kistérség között szóródik. A problémát enyhíti, hogy jelenleg a hét regionális munkaügyi központ 167 kirendeltsége mellett további 356 helyszínen működnek Foglalkoztatási Információs Pontok. A regionális munkaügyi központok két kistérségben tervezik jelenleg kirendeltség alapítását, öt kistérség területén mobilkirendeltség működését, kilenc kistérség esetében pedig kihelyezett irodák létrehozását. A tanács megállapítása szerint az összhang létrehozása jó irányba halad a régióknál, az a fontos, hogy 2008. év végéig bármilyen formában, de minden kistérségben jelen kell lennünk. A harminchárom hátrányos helyzetű kistérség mindegyikében legalább egy irodával kell működnünk.

A tanács befejezésül tárgyalt az FSZH határokon átnyúló nemzetközi tevékenységéről, valamint a román és bolgár munkaerő hazai foglalkoztatásának tapasztalatairól, a 2008. január elsejével életbe lépő változásokról.

(Tudósítónktól)