Üdvözöljük
Modernizációs Programiroda
Phare projekt
HEFOP 1.2 intézkedés
Hírlevél
2008. IV. évf. 1. szám
EURÓPAI UNIÓS FEJLESZTÉSEK
2007. III. évf. 2. szám
2007. III. évf. 1. szám
2006. II. évf. 3. szám
2006. II. évf. 2. szám
2006. II. évf. 1. szám
2005. I. évf. 3. szám
2005. I. évf. 2. szám
2005. I. évf. 1. szám
Áttekintés a Képzési Komponens 2007. évi tevékenységével kapcsolatban – saját fejlesztésű programjaink megvalósulásaNyomtatás

Tantermi képzések után, e-learning előtt, avagy a nagy kihíváson túl, újabb akadályok előtt.

 

Munkatársi képzés az Új Szolgáltatási Modellről a hatvan HEFOP-os kirendeltség munkatársai számára

 

A 2007. évben a Képzési komponens legnagyobb kihívását az Új Szolgáltatási Modell bevezetését szolgáló képzések megvalósítása jelentette hatvan kirendeltség munkatársai számára.

 

A modernizációban érintett kirendeltségek mintegy ezerkétszáz munkatársa részére a HEFOP 1.2 intézkedés keretében folyamatosan változó, fejlődő Új Szolgáltatási Modell köztudatba való bevezetését  2007. év elejétőlkezdődően valósítottuk meg.

 

A képzés tananyaga, tréneri segédlete és a képzési program az ÁFSZ fejlesztésében résztvevő szakemberek, belső trénerek közreműködésével készült el, akik a tananyagot és a segédletet a képzési program alatt is – követve a modell fejlődését – folyamatosan aktualizálták.


Felső-Farkas Mónika
komponensvezető
HEFOP 1. Képzési komponens

 

A képzés forgatókönyve a saját bonyolítású képzési programok történetében egyedülálló módon, eddig még sohasem alkalmazott módszerek használatával állt össze azzá a nagyszerű teljesítménnyé, ami lehetővé tette, hogy megvalósítottnak tekinthetjük a programot.

De nemcsak a felkészülés igényelt nagy összpontosítást, a lebonyolítás során folyamatos, pontos koordinációra volt szükség a képzésben egyszerre résztvevő kollégák nagy száma miatt.

 

A program előkészítése és lebonyolítása során ismét bebizonyosodott, hogy a belső hajtóerő, a lelkiismeretesség és a szervezet iránti mérhetetlen elkötelezettség nélkül nem valósítható meg ilyen mértékű fejlesztés. A résztvevők véleménye alapján kijelenthető, hogy az egyre fokozódó nyomás és feladatdömping dacára is van haszna az ilyen képzési programoknak.

De nem lehet összehangolás nélkül bevonni a munkatársakat a különféle képzésekbe, ezért a képzési komponens szakmai fejlesztői csapata a program hátralévő részében már arccal az egy napos, munkavégzés helyén lebonyolított workshopok és az e-learning keretében megvalósítható programok felé fordul.

 

Munkatársi képzés az Új Szolgáltatási Modellről a húsz Phare-os kirendeltség munkatársai számára

 

A húsz Phare-os kirendeltség Új Szolgáltatási Modellel kapcsolatos utánkövető képzési programját a munkavégzés helyén, egy napos, workshop jellegű képzés formájában tartottuk meg. Augusztus végén és szeptember hónapban a Dél-alföldi régió három kirendeltségében lezajlottak és pozitív visszhanggal zárultak ezek a képzések. Ez megerősítést adott arra nézve, hogy ezt a képzési módszert a jövőben is érdemes alkalmazni.

Kész képzési tematikával várjuk a lehetőséget, hogy a többi Phare-os kirendeltség munkatársai részére is biztosíthassuk a szakmai tapasztalatcsere ilyen formáját, mely egyben a 2005. évi tantermi képzések utánkövetése is.

 

A komponens fejlesztői csapata még ezek után sem dőlhet hátra, az Új Szolgáltatási Modell megismertetését szolgáló tantermi képzés utánkövetését biztosító e-learninges tartalom előkészítése, és az elektronikus oktatások levezénylése vár még ránk.

 

Esélyegyenlőség a munkaerő-piaci szolgáltatásokban

 

A 2007. évet az Európai Parlament és Tanács 771/2006/EK határozata alapján „Esélyegyenlőség mindenki számára” Európai Évnek jelölték ki. Az európai év célja, hogy az EU és a tagállamok négy kiemelt célkitűzés mentén közösségi és tagállami akciók segítségével hívják fel a figyelmet az esélyegyenlőség érvényesítésére, a sokféleség tiszteletére, valamint a hátrányos megkülönböztetés minden formája elleni fellépés szükségességére. A diszkriminációellenes tevékenységekben harminc ország vesz részt helyi, regionális és nemzeti szintű programok megvalósításával. Ennek apropóján saját fejlesztésű, szélesebb kört érintő programot készítettünk elő az Esélyegyenlőség a munkaerő-piaci szolgáltatásokban címmel, amely szintén e-learning keretében valósul majd meg. Szintén saját fejlesztésű tananyaggal bonyolítottuk le a titkárnők, a humán vezetők, valamint a kiégési tünetek kezelését szolgáló képzéseket.

 

Az eddig megvalósult képzési programjainkkal kapcsolatosan ezúton is köszönöm a fejlesztési és tréneri feladatokat ellátó kollégáim szívvel-lélekkel végzett munkáját, amely nélkül nem számolhattam volna be sem erről a programról, sem a három év alatt az Új Szolgáltatási Modell bevezetését szolgáló programokról. Ezúton is szeretném megköszönni a regionális munkaügyi központok főigazgatóinak mindazt a támogatást, amelyet a tréner kollégák részvételének támogatásával, és a pontos és hibátlan regionális képzésszervezés biztosításával teremtettek meg.