Üdvözöljük
Modernizációs Programiroda
Phare projekt
HEFOP 1.2 intézkedés
Hírlevél
2008. IV. évf. 1. szám
EURÓPAI UNIÓS FEJLESZTÉSEK
2007. III. évf. 2. szám
2007. III. évf. 1. szám
2006. II. évf. 3. szám
2006. II. évf. 2. szám
2006. II. évf. 1. szám
2005. I. évf. 3. szám
2005. I. évf. 2. szám
2005. I. évf. 1. szám
A minőségügyi munkáról a kiskőrösi kirendeltségenNyomtatás

A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kiskőrösi Kirendeltségén 2005 februárjában indult a minőségirányítási rendszer bevezetése. Több mint két év eltelte után a minőségügyi eszköztár és annak alkalmazása terén jelentős tapasztalatokat szerzett kirendeltségünk valamennyi dolgozója.

 

A minőségirányítási rendszer, a kialakításra került két minőségfejlesztő kör pozitívuma a célok és jövőkép konkrét - mindenki által elfogadott - megtervezése, végrehajtása, nyomon követése, a szükséges beavatkozás, amelyek állandóan megújuló folyamattá váltak. Azt gondoljuk, hogy az életben, a munkában az érhet el eredményeket, sikereket, aki konkrét célokat tűz ki. Hiszen ezzel elindít egy folyamatot, amelyben a mindennapi tennivalók során – akár önkéntelenül is – céljai megvalósítása felé halad.

 

 

A fentiek ismeretében legfőbb feladatunknak a partnerközpontúság megteremtését, és a kirendeltségen belüli, továbbá a külső partnerekkel való összehangolt együttműködés maximalizálását határoztuk meg.

 

A partnerek igényeinek ismerete elengedhetetlen része a minőségi és produktív munkának.

Az ügyfelek esetében az álláskeresők igényeinek, tapasztalatainak felmérése révén szervezzük át - jelen pillanatban is - a munkát, esetlegesen a munkafolyamatokat vagy azok egyes elemeit.

A munkáltatói oldallal történő folyamatos kapcsolatépítés, kapcsolattartás rendkívül fontos, a hatékony munkavégzés nélkülözhetetlen része.Szükséges a munkáltató partnerek jövőbeni terveinek megismerése - a munkaerő-piaci tendenciák ismerete -, a várható munkaerőigények, avagy a létszámleépítés, létszámcsökkentés tekintetében. Meghatározó a munkaadói fórumok megrendezése, a munkaadók tájékoztatása, ha aktuális pályázat kerül kiírásra, illetve, ha valamilyen változások következnek be a munkaerő-piaci folyamatokban, törvényi háttérben.

A minőségirányítás keretében az elmúlt évben a munkáltatói elégedettségi kérdőív megválaszolása, feldolgozása révén láthatóvá vált számunkra, hogy az ügyfelek többségének véleménye szerint, érdemes kirendeltségünkkel együttműködni és a különféle szolgáltatásainkat igénybe venni. Érzik, szükség van a szervezetre, számíthatnak a kirendeltségünkre. Jelentősen megnövekedett a partnerkapcsolataink mennyisége, amely minőségi javulással is együtt járt.

 

Sarkalatos feladat az ügyfelek részére az öninformáció megszerzési lehetőségének biztosítása. E célt négy kioszk segítségével és az információs térbe kihelyezett az ügyfelek részére aktuális információkkal tesszük elérhetővé.

 

A hatékonyabb munkavégzés és a jobb munkahelyi légkör, közérzet kialakítása érdekében fontos a kommunikáció javítása. Az információk azonnali továbbítását  e-mailen, továbbá a  kollegák részére kialakított információs fal napi aktualizálásával, valamint az értekezletek havi rendszerességgel történő bevezetésével érjük el.

 

A fentieken túl a hatékony munkavégzés alappillére, hogy a kollégák kölcsönösen segítik egymást ismeretek, tapasztalatok, a tudás átadásával, kicserélésével.

Fontos a jó légkör kialakítása, mert csak így lehet minőségi munkát végezni, és ez a külső folyamatokra is pozitívan hat.

E célok kialakítása, megvalósítása érdekében a minőségirányítási rendszer módszereit alkalmazzuk. A projekt során munkánkat a minőségfejlesztési referens irányításával két minőségfejlesztési körben végeztük. A feladatok koordinálása a körök vezetői és a referens együttműködése révén valósult meg.

 

 

A minőségirányítási tevékenységben az alapvető módszer a team-munka, amelynek érvényesüléséhez hozzájárultak a minőségirányítási módszerek, pl. brainstorming, SWOT analízis, ok-okozati összefüggések elemzése, stb. A kitűzött célok megvalósulását vizsgálni tudjuk a Radar-diagram, prioritás meghatározás, Gantt-diagram, önértékelő kérdőívek segítségével.

 

Kirendeltségünk a minőségirányítási rendszer magas prioritású bevezetésével, illetve napjainkban a CAF további alkalmazásával nagymértékben elősegítette azt, hogy ma már ügyfeleink kedvezően és elégedetten nyilatkoznak a munkaügyi szervezetünkről, szolgáltatásaink színvonaláról, magáról a kirendeltségünkről és a kirendeltségi kollegák hozzáértő szakértelméről.

 

Dr. Fröschl Péter

kirendeltségvezető