Üdvözöljük
Modernizációs Programiroda
Phare projekt
HEFOP 1.2 intézkedés
Hírlevél
2008. IV. évf. 1. szám
EURÓPAI UNIÓS FEJLESZTÉSEK
2007. III. évf. 2. szám
2007. III. évf. 1. szám
2006. II. évf. 3. szám
2006. II. évf. 2. szám
2006. II. évf. 1. szám
2005. I. évf. 3. szám
2005. I. évf. 2. szám
2005. I. évf. 1. szám
Új Munkapiac – új megoldások (Merre az előre a foglalkoztatásban?)Nyomtatás

Foglalkoztatás és (vagy) termelékenység

 

Kicsit messzebbről kezdem az eszmefuttatást. Az elmúlt ötven évben, vagy ezen belül bármely tíz éves időszakban a foglalkoztatás és termelékenység egymáshoz viszonyított arányát az jellemezte, hogy ha a termelékenység dinamikája gyorsan nőtt, lelassult a foglalkoztatás növekedése. És fordítva: ha a foglalkoztatás dinamikája gyorsult, mérséklődött a termelékenység növekedése. Ugyan ez a helyzet a legutóbbi években is. A termelékenység dinamikájával meg lehetünk elégedve, a foglalkoztatási szint viszont alig változik. Talán ennek is köszönhető, hogy lemaradásunk az EU adataihoz képest a foglalkoztatási szintben sokkal nagyobb mértékű, mint a termelékenységet illetően. Ismeretes, hogy az önkormányzati és területfejlesztési miniszter nemrég beszámolt az EU illetékes bizottsága előtt, a lisszaboni akcióterv teljesítéséről.

Rózsa József
(FSZH)

 

Kifejtette, hogy Magyarország számára hosszú távon a foglalkoztatás növelése a legnagyobb probléma. Elmondta, hogy Magyarország lényegesen elmarad az EU foglalkoztatási rátájától. Hazánkban a munkaképes korú lakosság körében, a munkaerőpiacon megjelenők aránya 58%, ugyanez az adat az EU-ban 65%. A magyar gazdaság hosszú távon akkor lehet versenyképes, ha aktivizálja jelentős munkaerő-tartalékait és gazdasága egészében a tudás alapú iparágak felé tolódik el. A termelékenység gyors növekedése pedig javítani fogja a versenyképességet és olyan forrásokat generál, amelyek lehetővé teszik nemzeti forrásokból is a munkahely teremtését.

 

Gyakran felteszem a kérdést magamnak és másoknak is: hazánkban mely szervezet ösztönzője és gazdája a termelékenység problémakörének, e mutatónak miért nincsen létjogosultsága a tervezésben? A mai gyakorlat már hosszú évek óta az, hogy a termelékenység egy számláló és nevező eredménye, nem nagyon foglalkozunk tartalékaival. Egyik ilyen tartalék lehetne a magas beruházási hányad, erre azonban a mai körülmények között az egyensúly méretei miatt nincsen mód. Ma az EU-tól pályázott források jelenthetik az egyetlen erőforrás-különbséget. Józanul gondolkodva be kell látnunk, hogy a gazdasági növekedés ösztönzése nem építhető csak az EU-tól pályázott forrásokra. Közismert, hogy a multinacionális vállalatok adják a nemzeti jövedelem zömét, ők viszont saját mozgástörvényeikből kiindulva a termelékenységet preferálják a foglalkoztatás növekedésével szemben. Reálisan azzal számolhatunk, hogy a létszámbővítés csak a kis és középvállalatoknál reális elvárás. Jól felismerte ezt az SZMM és az FSZH, amikor programba vette az ilyen cégek fokozottabb támogatását, a feléjük irányuló sokoldalú tanácsadást.

 

Az utóbbi hónapokban a szakmai sajtó több alkalommal is idézte José Manuel Barroso európai bizottsági elnök egy korábbi gondolatát. Ebben arra hívta fel a figyelmet, hogy ha a dolgok így mennek tovább, akkor az USA lesz a világ fejlesztési központja, Kína a gyártóközpont, India a szolgáltató központ és Európa a világ múzeuma. Ez is arra utal, hogy javítani kell a gazdaság versenyképességét, miközben ma a legfontosabb feladat a növekedés és egyensúly dilemmájában az utóbbi javítása.

A felülvizsgált Nemzeti Akcióprogram is legfontosabb célként az egyensúly megteremtését jelölte meg, mint a gazdasági növekedés és a foglalkoztatási ráta emelésének előfeltételét. Ebből a szempontból az utóbbi egy év sikeres volt, mivel a sok intézkedés eredményeképpen változatlanul jól halad a hiánycsökkentési pálya.

 

Merre az előre?

 

A munkaerőpiac kínálati oldala fokozatosan változik, a szakképzés struktúra átalakításának eredményeképpen a képzésben jobb az alkalmazkodás a munkaerőpiac igényeihez. A nyugdíjrendszerben végrehajtott és tervezett intézkedések is feltehetően kicsit változtatják a kínálati oldalt, a jövőbeni nyugdíjasok foglalkoztatásának szabályozása növeli a pályakezdők elhelyezkedésének esélyeit.

 

Átalakul a szociális szolgáltatások rendszere, a kormány 2007 júliusában nyújtotta be az Országgyűlésnek egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslatát. Ez sok mindent átalakít, igyekszik megvalósítani azt a célt, hogy a szociális ellátások rendszere ne garantáljon jobb megélhetést, mint az álláskeresési rendszer. A szociális ellátásoknál jobban érvényesül majd a rászorultság elve. 2008. évtől a rosszabb vagyoni és jövedelmi viszonyokkal rendelkező személyek után magasabb, a jobb jövedelmi és vagyoni viszonyokkal rendelkezők után pedig alacsonyabb normatíva vehető igénybe. Döntések születtek a komplex foglalkoztatási rehabilitáció 2008. január 1-jétől történő fokozatos bevezetésére, amely némileg javítja a munkaerőpiac kínálatát.

 

Említettük, hogy változások lesznek a nyugellátások területén. A módosított szabályozás a nyugdíjazási korcentrum növelését célozza, és korrigálja a korhatár előtti nyugdíjazás egyes kedvezményes szabályait. A korhatár előtti nyugdíjazás esetén az új szabályok egyértelmű viszonyt teremtenek a nyugdíjas státusz és az aktív keresők között. A korai nyugdíjazás feltételei 2008. január 1-jétől kiegészülnek az aktív biztosítási jogviszony megszüntetésével. Az a cél, hogy a korai nyugdíj mellett csak esetenkénti munkavégzés jöjjön létre, ellenkező esetben a nyugdíj folyósítását szüneteltetni kell. A már elfogadott szabályozás szerint az éves minimálbért meghaladó kereset elérésétől kezdődően kell a nyugdíj folyósítását szüneteltetni. A törvényes nyugdíjkorhatár felett ilyen korlátozás nem lesz. Az említett új szabály a 2007. december 31-et követő nyugdíjazásokra vonatkozik, 2010-től kezdődően viszont kiterjed minden korhatár alatti nyugdíjban levőre, függetlenül a nyugdíjba vonulás dátumától.

 

Meghívott újságíróként az ősz folyamán részt vettem az OÉT több ülésén, ahol többször is vitatták a korkedvezményes nyugdíjrendszer reformját. Ez a téma ugyanis a nyugdíjpolitika „zománctáblás ügye”, amely szinte sohasem kopik el. Mindenki belátja, hogy a munkakörülmények változása miatt a korkedvezmény szabályrendszerét meg kellene változtatni, ez azonban igen nehéz feladat. Egyelőre az várható, hogy a korkedvezményes jogosultság fedezésére a foglalkoztatók fokozatosan 13%-ra emelkedő járulékot fizetnek a Nyugdíjbiztosítási Alap részére. Ehhez a járulékfizetéshez fokozatosan csökkenő mértékben a költségvetés négy éven át támogatást nyújt, de 2011-től a többletjárulék teljes egészében a munkáltatókat terhelné. A kedvezményből kikerülő munkakörök esetében a szerzett jogokat a jövőben is érvényesíteni lehet.

 

* * *

 

Az ÁFSZ területén néhány hónapja már elindult és 2007 december 31-ig tartott a modernizáció kommunikációs stratégiájának végrehajtása. Ebben tevékeny részt vállal az FSZH és minden régiós központ, sőt minden kirendeltség. Sokféle feladat jelenik meg, megváltozik egyebek mellett a Munkaügyi Szemle Munkapiac című rovata is. A változás érinti a külső megjelentést, de ennél sokkal inkább a belső tartalmat. A változás igazodik a már említett kommunikációs stratégiához, de nagymértékben igazodik a 2008. évtől életbe lépő EU-s támogatások és programok népszerűsítéséhez. Fontos feladatnak tekintjük a fentiekkel kapcsolatban a kirendeltségek, régiók, foglalkoztatási célú civil szervezetek, valamint a magánközvetítők és munkaerő-kölcsönzők jó tapasztalatainak terjesztését. Talán megvalósítható a következő években a foglalkoztatás és termelékenység mutatóinak együttes javítása. Közismert, hogy az USA ma a kutatásfejlesztés központja az egész világon, miközben 2010-ben tízmillióval több munkahely lesz, mint munkavállaló. Nem lehetetlen tehát összehangolni a létszám és a termelékenység ügyét. Visszatérve José Manuel Barroso elnök úr már idézett okfejtésére, határozott intézkedésekkel néhány éven belül Európa lehet a világ kutatásfejlesztési központja, hazánk pedig felküzdheti magát Európa élvonalába.